Kuishi vizuri na watu ni nuru ya mafanikio hivyo fuata vigezo vituatavyo kujihakikishia maisha mema
a)heshima
b)upendo
c)fikra safi
Jihakikishie maisha bora kwa kufuata vigezo hivyo

POVERTY WASTED MY DREAM

View original post

Advertisements